Vrtané studny

 Vrtané studny provádíme v měkkém podloží (hlíny, písky a jíly)

Vrtání studní provádíme spirálovým, jádrovým vrtákem nebo šapou s pomocí manipulačního pažení (ocelové roury, které zabraňují hroucení odvrtané zeminy). Po dosažení vododajné vrstvy provádíme dle aktuálních podmínek na lokalitě tzv. podvrtání studny ještě o 3-5 metrů pro zajištění statické zásoby podzemní vody v objektu nové studny.

Jako vystroj vrtané studny používámé PVC výpažnice o průměru 200, 160, 140 nebo 125 mm s atestem na pitnou vodu. Ve výstroji vrtu je provedena podélná perforace dle požadavku přítomného hydrogeologa, většinou o velikosti 1-1,5 mm. 

Zbylé mezikruží mezi stěnou vrtu a výstrojí vrtu je následně zasypáno tříděným štěrkem o zrnitosti 4-8 mm, který zajišťuje dostatečnou filtrační schopnost obsypu, zamezuje pískování, ucpávání perforace a tím zhoršování vydatnosti vrtu.

V lokalitách s tekutými a velmi jemnými písky (v okolí Brna jsou to např. lokality Břeclav, Valtice či Lednice) instalujeme tzv. pískový filtr, který slouží k odstavení velmi jemné písčité frakce říčních kolektorů způsobující tzv. pískování neboli zhavarování vrtů.

Špatný nebo dokonce žádný obsyp znamená velmi krátkou životnost a úspěšnost nového hydrovrtu.

Novinky

Reference

GEOBE s.r.o.

copyright