Vrtné práce v oboru sanační geologie

Nevystrojené mělké, strojně vrtané vertikální i šikmé vrty a sondy o průměru vrtání 154, 175 a 190 mm pro odběry vzorků zeminy, podzemní vody a půdního vzduchu do hloubky 30 m. Vrtné práce jsou prováděny rotační metodou jádrově (mechanicky vytláčenou jádrovkou) a šapou, výjimečně šnekem.

-         Nevystrojené mělké, ručně vrtané sondy o průměru vrtání 40 až 70 mm pro odběry vzorků zeminy, podzemní vody a půdního vzduchu ruční soupravou EDELMAN, případně EJKELKAMP použitelné do hloubky cca 8-10 m.

-         Vystrojené vertikální vrty a sondy o průměru vrtání 190, 260 a 350 mm s výstrojí ocel, PVC nebo HD-PE 80, 110, 125, 160 a 200 mm do hloubky 30 m.

-         Šikmé vystrojené vrty a sondy o průměru vrtání 190 a 260 s výstrojí ocel, PVC nebo HD-PE 80, 110 a 125 mm do hloubky 30 m.

-         Provádíme osazení sanačních objektů ocelovým nadzemním nebo litinovým pojezdovým zhlavím, případně usazení do betonových prefabrikovaných šachet.

-         Provádíme úzkoprofilové ražené sondy (piezometry - systému direct well) s výstrojí HD-PE 25 a 32 mm určené pro monitorovací účely a tlakovou aplikaci vzdušniny, živin, vody a jiných médií do horninového prostředí.

Provádíme odběry porušených a neporušených vzorků zeminy a dynamické či statické odběry vzorků podzemní vody. 

Piezometry - Direct Well

Systém Direct Well – Lost Cone Drilling Method

Jedná se o metodu příklepového vrtání za použití těžké dynamické penetrace, případně elektrického kladiva Makita HM 1400 (1800). Metoda je použitelná pro vrtání v nesoudržných horninách typu hlín, písků a štěrků. Princip metody spočívá v zarážení ocelových dutých pažnic, systému Direct-Well (vnější Ø 54 mm) do požadované hloubky (max. 14 m). Pro rozvolnění nesoudržných hornin se používá ztratný řídící kužel o Ø 70 mm nasazený na první ocelovou pažnici, který po odstrojení vrtu zůstává v horninovém prostředí. V případě potřeby využití této metody v halách či na zpevněných plochách je nutno před samotným zarážením provézt převrtání betonů a zpevněných podlah jádrovým vrtákem nebo vrtákem na plnou čelbu.                            

Po dovrtání do konečné hloubky je vrt vystrojen HD-PE výpažnice o Ø 32 (25) mm s příčnou perforací v metráži dle požadavku objednatele (1,0 - 1,5 mm), případně lze provézt perforaci vrtanou 1-2 mm. Dno filtru je opatřeno ocelovou, případně plastovou zátkou o Ø 32 (25) mm. V případě potřeby lze provézt obalení výstroje vrtu v místě perforace síťovinou.

Dle požadavku objednatele lze provézt utěsnění mezikruží vrtu cemento-jílovou směsí aplikovanou přímou nálevkou do mezikruží ocelové pažnice a výstroje vrtu po vytažení do hloubky umožňující aplikaci této směsi (většinou v úrovni stropu štěrkového kolektoru). Následně jsou duté pažnice vytaženy dvojmužných vytahovacím zařízením. V nadzemní části lze provézt usazení litinového pojezdového zhlaví a jeho uložení do betonového lože.

Tato technologie vrtání je bezodpadová, bez výnosu vrtného jádra. Výhodou metody je použití ve stísněných podmínkách nebo na špatně dostupných místech. 

Direct Well


 
 
 
 
Nastavení fotogalerie