Vrtné práce v oboru sanační geologie

Nevystrojené mělké, strojně vrtané vertikální i šikmé vrty a sondy o průměru vrtání 154, 175 a 190 mm pro odběry vzorků zeminy, podzemní vody a půdního vzduchu do hloubky 30 m. Vrtné práce jsou prováděny rotační metodou jádrově (mechanicky vytláčenou jádrovkou) a šapou, výjimečně šnekem.

-         Nevystrojené mělké, ručně vrtané sondy o průměru vrtání 40 až 70 mm pro odběry vzorků zeminy, podzemní vody a půdního vzduchu ruční soupravou EDELMAN, případně EJKELKAMP použitelné do hloubky cca 8-10 m.

-         Vystrojené vertikální vrty a sondy o průměru vrtání 190, 260 a 350 mm s výstrojí ocel, PVC nebo HD-PE 80, 110, 125, 160 a 200 mm do hloubky 30 m.

-         Šikmé vystrojené vrty a sondy o průměru vrtání 190 a 260 s výstrojí ocel, PVC nebo HD-PE 80, 110 a 125 mm do hloubky 30 m.

-         Provádíme osazení sanačních objektů ocelovým nadzemním nebo litinovým pojezdovým zhlavím, případně usazení do betonových prefabrikovaných šachet.

-         Provádíme úzkoprofilové ražené sondy (piezometry - systému direct well) s výstrojí HD-PE 25 a 32 mm určené pro monitorovací účely a tlakovou aplikaci vzdušniny, živin, vody a jiných médií do horninového prostředí.

Provádíme odběry porušených a neporušených vzorků zeminy a dynamické či statické odběry vzorků podzemní vody. 

Piezometry - Direct Well

Systém Direct Well – Lost Cone Drilling Method

Jedná se o metodu příklepového vrtání za použití těžké dynamické penetrace, případně elektrického kladiva Makita HM 1400 (1800). Metoda je použitelná pro vrtání v nesoudržných horninách typu hlín, písků a štěrků. Princip metody spočívá v zarážení ocelových dutých pažnic, systému Direct-Well (vnější Ø 54 mm) do požadované hloubky (max. 14 m). Pro rozvolnění nesoudržných hornin se používá ztratný řídící kužel o Ø 70 mm nasazený na první ocelovou pažnici, který po odstrojení vrtu zůstává v horninovém prostředí. V případě potřeby využití této metody v halách či na zpevněných plochách je nutno před samotným zarážením provézt převrtání betonů a zpevněných podlah jádrovým vrtákem nebo vrtákem na plnou čelbu.                            

Po dovrtání do konečné hloubky je vrt vystrojen HD-PE výpažnice o Ø 32 (25) mm s příčnou perforací v metráži dle požadavku objednatele (1,0 - 1,5 mm), případně lze provézt perforaci vrtanou 1-2 mm. Dno filtru je opatřeno ocelovou, případně plastovou zátkou o Ø 32 (25) mm. V případě potřeby lze provézt obalení výstroje vrtu v místě perforace síťovinou.

Dle požadavku objednatele lze provézt utěsnění mezikruží vrtu cemento-jílovou směsí aplikovanou přímou nálevkou do mezikruží ocelové pažnice a výstroje vrtu po vytažení do hloubky umožňující aplikaci této směsi (většinou v úrovni stropu štěrkového kolektoru). Následně jsou duté pažnice vytaženy dvojmužných vytahovacím zařízením. V nadzemní části lze provézt usazení litinového pojezdového zhlaví a jeho uložení do betonového lože.

Tato technologie vrtání je bezodpadová, bez výnosu vrtného jádra. Výhodou metody je použití ve stísněných podmínkách nebo na špatně dostupných místech. 

Direct Well


 
 
 
 

Novinky

Reference

GEOBE s.r.o.

copyright