Informace o společnosti

Společnost GEOBE s.r.o. vznikla v roce 2006 transformací fyzické osoby Josef Kabátník, působící na trhu od roku 1992.

Společnost je  vedena u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 51143. 

IČ: 27675904             DIČ: CZ 27675904

Naše společnost vlastní oprávění k provádění, projektování a vyhodnoceování geologických prací v oboru Hydrogeologie a Sanační geologie.

Dále máme oprávnění od Obvodního báňského úřadu Brno k činnosti prováděné hornickým způsobem - vrty nad 30 m. 

Nově máme oprávnění pro provádění hydrogeologických prací na území SR a dále oprávnění od Obvodního báňského úřadu Bratislava k činnosti prováděné hornickým způsobem - vrty nad 30 m a provádění hydrogeologického a inženýrsko-geologického průzkumu.   

Vlastníme Certifikát managera vzorkování podzemních vod MV.

Novinky

Reference

GEOBE s.r.o.

copyright