Projektová dokumentace pro studny, infiltrační objekty, hydrogeologická vyjádření

Pro potřeby vodoprávního nebo stavebního řízení zpracováváme projektovou dokumentaci pro vrtané a kopané studny, zpracováváme Hydrogeologické vyjádření pro infiltrační objekty určené k zasakování srážkových vod nebo přečištěných splaškových vod do horninového prostředí.

 

Zpracováváme Hydrogeologické vyjádření dle požadavku jednotlivých orgánů státní zprávy, provádíme návrh a stanovení ochranných pásem vodních zdrojů.

 

Novinky

Reference

GEOBE s.r.o.

copyright