Hydrodynamické zkoušky

Provádíme čerpací, stoupací a nálevové zkoušky s vyhodnocením, včetně provedení zasakovacích objektů.

 

Čerpací zkoušky provádíme v různých délkách trvání:

- krátkodobá - jednorázová zkouška v délce trvání 1-3 hodiny + krátkodobá stoupací zkouška

- 6. hod. čerpací zkouška + 2. hod. stoupací zkouška

- 3. denní čerpací zkouška + 1. denní stoupacé zkouška 

- 14. denní čerpací zkouška + 2. denní stoupací zkouška

Délka čerpací a stoupací zkoušky je stanovena na základě doporučení hydrogeologa po rekognoskaci terénu, případně na základě vyhodnocení archivních údajů.

 

Nálevové zkoušky pro vsak srážkových vod do horninového prostředí provádíme a vyhodnocujeme na základě požadavku ČSN 75 9010. Ve většině případů se jedná o nálevovou zkoušku s konstantním množstvím zasakované vody, přičemž je v pravidelných intervalech sledován pokles hladiny vody v infiltračním objektu. Dle potřeby se provádí opakovaná nálevová zkouška. Výsledky nálevové zkoušky jsou zapisovány dio protokolu nálevové zkoušky slopužící jako podklad při vyhodnocení zkoušky a stanovení koeficientu vsaku.

Novinky

Reference

GEOBE s.r.o.

copyright