Vrtné práce v oboru inženýrské geologie

Nevystrojené mělké, strojně vrtané vertikální i šikmé vrty a sondy o průměru vrtání 154, 175 a 190 mm pro odběry vzorků zeminy a podzemní vody do hloubky 30 m. Vrtné práce jsou prováděny technologií rotačního vrtání, jádrově (mechanicky vytláčenou jádrovkou) a šapou, výjimečně šnekem. V případě zastižení nesoudržných hornin je provedeno zapažení manipulační kolonou pažnic o vnějším průměru 175 mm.

 

Provádíme mělké nevystrojené ručně vrtané sondy o průměru vrtání 40 až 70 mm pro odběry vzorků zeminy a podzemní vody ruční soupravou EDELMAN, případně EJKELKAMP použitelné do hloubky cca 8 m.

 

Provedení a základní vyhodnocení dynamické penetrační zkoušky (beran 50 kg, výška pádu 50 cm, hloubkový dosah cca 20 m).   

Vrtná souprava Botec-Scheitza + vrtné jádro


 
 
 
 
 
 

Dynamická penetrace


 
 
 
 

Novinky

Reference

GEOBE s.r.o.

copyright