Projektová dokumentace pro studny

Pro potřeby vodoprávního nebo stavebního řízení povolení stavby vodního díla zpracováváme projektovou dokumentaci sestávající v případě Vodoprávního řízení z Projektu pro vodoprávní řízení a Hydrogeologického vyjádření v případě Stavebního řízení z Projektu pro Územní řízení a Projektu pro Vodoprávní řízení a Hydrogeologického vyjádření.


Potřeba jednotlivých typů projektové dokumentace je stanovena dle požadavku stavebního (vodoprávního) úřadu, ve většině případů je při dodatečném povolení vrtané studny potřebná dokumentace v rozsahu Projektu pro vodoprávní řízení a Hydrogeologické vyjádření a v případě kopané studny je potřebná dokumentace v rozsahu Projektu pro Územní řízení a Projektu pro Vodoprávní řízení a Hydrogeologického vyjádření.

Novinky

Reference

GEOBE s.r.o.

copyright